Projekti “Hartimi I planit te veprimit per bimet medicionale ne komunen Mollas”. Rrethi Kolonje

Eshte zbatuar nga Fondacioni Agrinas-ER dhe eshte financuar nga ALCDF (Fondacioni I zhvillimit te kapaciteteve lokale Shqiperi ) duke mbajtur kontakt me pushtetin local dhe personat e interesuar ne kete fushe.

 

Zbatuar per periudhen :  Qershor-Tetor 2012

Me hartimin e planit te veprimit eshte siguruar  rruga per  permirsimi i cilesise dhe zhvillimi te qendrueshem i bimeve medicinale te egra,  jane percaktuar rruget dhe menyrat e kultivimit  si dhe zhvillimi i marketingut te bimeve medicinale si nje menyre per ti shtuar vlere bimeve medicinale te zones

Hartimi i ketij plani veprimi eshte  nje ndihmese e madhe per administrimin e burimeve naturore ne Komunen Mollas , njekohesisht eshte nje model shume i mire per ndermarjen e te njejtit aktivitet edhe ne Komunat e tjera te rrethit, por dhe me gjere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *