“Te rinjte ne mbrojtje te mjedisit”

Ne kuader te zbatimit te projektit “Te rinjte ne mbrojtje te mjedisit” Jane organizuar dhe vazhdojne aktivitete me grupin e ekologjisteve te shkolles 9 vjecare “Mehmet Pepi “Starje dhe me stafin e mesuesve te shkolles. Trainime me nxenesit dhe mesuesit per vleren dhe mbrojtjen e mjedisit dhe burimeve natyrore. Vizita ne ambiente model te dukurise se burimeve natyrore, pastrim ambienti , mbjellje me peme dekorative etj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *