“ Mjedisi ne ekosistemin pyjor vlerat dhe rendesia e tij” Shkolla 9 Vjecare Selenice Kolonje

Fondacioni Agrins-ER organizon ne Shkollen 9 Vjecare Selenice Kolonje trainim  me teme : “ Mjedisi ne ekosistemin pyjor vlerat dhe rendesia e tij” ne kuader te projektit “ Shoqeria civile shqiptare per nje mjedis Europian “   ACHIEVE, mbeshtetur nga Bashkimi Europian ne Shqiperi. dhe zbaruar nga  Agjensia rajonale e mjedisit REC. Qellimi i trainimit eshte edukimi mjedsior qe nxenesit dhe te rinjte te krijojne nje raport te ri me natyren, dhe te ndjekin parimin e sjelljes miqesore me mjedisin. 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *