Ne vijim te aktiviteteve ne kuader te projektit “Cdo dite dite mjedisi” Fondacioni Agrinas-ER se bashku me drejtuesit e shkolles 9 vjecare Qafezes po organizon nje takim informues per mbrojtjen e mjedisit.

Ne vijim te aktiviteteve ne kuader te projektit “Cdo dite dite mjedisi” Fondacioni Agrinas-ER se bashku me drejtuesit e shkolles 9 vjecare Qafezes  po organizon nje takim informues per mbrojtjen e mjedisit , duke e shoqeruar me mbjelljen e pemeve ne ambjentet e shkolles. Nje vemendje e vecante ju kushtua ndergjegjesimit per mbrojtjen  nga prerjet masive te dellinjave diten e veres . Per kete qellim nxenesve ju shperndane flet palosje dhe postera per ta dhene informacionin  ne gjithe banoret.
Aktiviteti u zhvillua si pjese e programit ACHIEVE te zbatuar nga REC Shqiperi dhe mbeshtetur financiarisht nga Europen Union Albania

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *